LII Edició Festival Concurs del Cant de l'Estoreta Velleta:

Relació de Premis LII Edició Festival Concurs del Cant de l'Estoreta Velleta:

Premi al Conjunt:

1º Ripalda - Beneficència - Sant Ramón
2º Cotxera (Torrent)
3º Plaça de la Santa Creu
4º Pintor Stolz - Burgos
5º Pintor Goya - Brasil
6º Pg. de l'Albereda - Avda. de França
7º Plaça de Sant Bult
8º Plaça del Negret
9º Plaça de l'Àngel
10º Serrans - Plaça dels Furs
11º Poble d'Albal
12º San Miquel - Pl. Vicent Iborra
13º Portal de Valldigna - Salines
14º Borrull - Socors
15º Carrer d'Alt - Santo Tomás
16º Carrer de Baix - Mesó de Morella

Premi al Cant:

1º Ripalda - Beneficència - Sant Ramón
2º Pintor Goya - Brasil
3º Plaça de Sant Bult
4º Plaça de la Santa Creu
5º Pintor Stolz - Burgos
6º Cotxera (Torrent)

Premi al xiquet més típic:

1º Els Volantins, Falla Cotxera (Torrent)
2º Mossen Sorell, Falla Ripalda - Beneficència - Sant Ramón
3º Cant de la Cartxofa, Falla Pintor Stolz - Burgos
4º Mare de Deu dels Desamparats, Falla Pg. de l'Albereda - Avda. de França
5º Pintor Goya - Brasil
6º Familia Blasco Ibañez, Falla Serrans - Plaça dels Furs

Galardons Especials:

- Premi de la Diputació de València a la Falla Cotxera (Torrent)
- Premi del Fundador Manuel Aliaga a la Falla Ripalda-Beneficència-Sant Ramón
- Premi del Cofundador Manuel Jesús-María Baselga a la Falla Ripalda-Beneficència-Sant Ramón
- Premi Artesanía Llobé a la Falla Cotxera (Torrent)
- Premi Falla Plaça de l´Arbre a la Falla Serrans - Plaça dels Furs

Jurat:

Rocío Pascual Candel, Fallera Mayor Infantil Valencia 2012
Sandra Muñoz Pérez, Fallera Mayor Valencia 2012
Jose Lluis Lliso Ruiz, en representació de Archival.
Carmen María Lliso Clemente, en representació de Archival.
Joan Antoni Alapont, en representació de Lo Rat Penat
Joaquin Esteve i Galiana, Jurat Honorífic
Jose Martínez Tormo, Jurat Honorífic
María Fernanda D'Occon Gomez, Jurat Honorífic
Rafael Solaz Albert, Jurat Honorífic
Teresa Prosper, Federació Valenciana Folklore
Elena Duarte, Federació Valenciana Folklore

Volem agrair a totes les comissions participants l'esforç realitzat per formar part del festival en temps tan difícils. Moltes gràcies a totes.