LIII Edició Festival Concurs del Cant de l'Estoreta Velleta:

Relació de Premis LIII Edició Festival Concurs del Cant de l'Estoreta Velleta:

Premi al Conjunt:

1º Ripalda - Beneficència - Sant Ramón
2º Cotxera (Torrent)
3º Plaça del Negret
4º Pg. de l'Albereda - Avda. de França
5º Pintor Stolz - Burgos
6º Carrer de Baix - Mesó de Morella
7º Plaça de Sant Bult
8º Plaça de la Santa Creu
9º Pintor Goya - Brasil
10º Serrans - Plaça dels Furs
11º Mercat Central
12º Sant Joan Bosco - Duc de Mandas
13º Carrer d'Alt - Santo Tomás
14º Plaça de l'Àngel
15º Poble d'Albal (Albal)
16º San Miquel - Pl. Vicent Iborra
17º Portal de Valldigna - Salines

Premi al Cant:

1º Mercat Central
2º Plaça del Negret
3º Plaça de la Santa Creu
4º Carrer de Baix - Mesó de Morella
5º Serrans - Plaça dels Furs
6º Portal de Valldigna - Salines

Premi al xiquet més típic:

1º El Guerrer de Moixent, Falla Cotxera (Torrent)
2º Traguent la Barca (Peixcadora), Carrer de Baix - Mesó de Morella
3º Amparito Ribelles, Falla Pg. de l'Albereda - Avda. de França
4º Mestre d'escola, Ripalda - Beneficència - Sant Ramón
5º Blasco Ibañez - Plaça del Negret
6º Llauradors tornant del camp, Pintor Stolz - Burgos

Galardons Especials:

- Premi de la Diputació de València a la Falla Cotxera (Torrent)
- Premi del Fundador Manuel Aliaga a la Falla Carrer de Baix - Mesó de Morella
- Premi del Cofundador Manuel Jesús-María Baselga a la Falla Plaça del Negret
- Premi Artesanía Llobé a la Falla Plaça de Sant Bult
- Premi Falla Plaça de l´Arbre a la Falla Pintor Stolz - Burgos
- Premi al millor cant d'Onda Fallera a la Falla Mercat Central

Jurat:

Victoria Liceras
Pepe Pilán
María Fernanda d'Occon
Josep Castelló i Mollar
Pablo Carreres
José Lluís Llisó Ruíz
Joaquín Esteve i Galiana
Joan Antoni Alapont
Ferran Gil
Carmen María Llisó Clemente
Carla González Hortelano

Volem agrair a totes les comissions participants l'esforç realitzat per formar part del festival. Moltes gràcies a totes.