LIV Edició Festival Concurs del Cant de l'Estoreta Velleta

Relació de Premis LIV Edició Festival Concurs del Cant de l'Estoreta Velleta:

Premi al Conjunt:

1º Cotxera (Torrent)
2º Serrans - Plaça dels Furs
3º Ripalda - Beneficència - Sant Ramón
4º Ripalda – Soguers
5º Carrer de Baix - Mesó de Morella
6º Plaça del Negret
7º Pintor Goya - Brasil
8º Plaça de la Santa Creu
9º Pg. de l'Albereda - Avda. de França
10º Sant Joan Bosco - Duc de Mandas
11º Plaça del Mercat Central
12º Quart - Extramurs
13º Murillo - Palomar
14º Plaça de l'Àngel
15º Carrer de d'Alt - Sant Tomeu
16º Sant Miquel - Pl. Vicent Iborra
17º Plaça de Sant Bult
18º Portal de Valldigna - Salines
19º Pintor Stolz - Burgos

Premi al Cant:

1º Serrans - Plaça dels Furs
2º Carrer de Baix - Mesó de Morella
3º Plaça de la Santa Creu
4º Cotxera (Torrent)
5º Mercat Central
6º Ripalda - Beneficència - Sant Ramón

Premi al xiquet més típic:

1º Lo Rat Penat, Falla Cotxera (Torrent)
2º El Guitarrista, Carrer de Baix - Mesó de Morella
3º Primera Regina dels Jocs Florals de València, Serrans - Plaça dels Furs
4º Sant Jerónimo patró dels Velluters, Ripalda - Soguers
5º La Bunyolera, Plaça de la Santa Creu
6º Mestre Serrano, Sant Joan Bosco - Duc de Mandas

Galardons Especials:

- Premi de la Diputació de València a la Falla Plaça del Negret
- Premi del Fundador Manuel Aliaga a la Falla Ripalda - Soguers
- Premi del Cofundador Manuel Jesús-María Baselgas a la Falla Murillo - Palomar
- Premi Artesanía Llobé a la Falla Carrer de Baix - Mesó de Morella
- Premi Falla Plaça de l´Arbre a la Falla Quart – Extramurs
- Premi al millor cant d'Onda Fallera a la Falla Serrans - Plaça dels Furs

Volem agrair a totes les comissions participants l'esforç realitzat per formar part del festival. Moltes gràcies a totes.