Pre Inscripció Estoreta 2017

Hui dia 2 de novembre queda obert el termini d'inscripció per a les comissions que desitgen participar en la LVI edició del nostre popular concurs del Cant de l'Estoreta Velleta.

Enguany hem portat a cap algunes modificacions en les bases de participació i en la forma d'inscripció, que posem en vostre coneixement, encara que podeu consultar-les en qualsevol moment en la nostra web www.fallaplazadelarbol.es

Les novetats són les següents:

1. El concurs començarà a les 10.00 hores.

2. Per a evitar interpretacions en l'època on s'han de trobar emmarcats els vostres projectes, hem optat per delimitar clarament els anys del període que volem rememorar amb el nostre concurs. Per tal efecte, els personatges, fets històrics i demés representacions, estaran emmarcats entre els anys 1795 i 1935. Entenent que tot allò succeït o quins personatges no hi hagen viscut dins d'eixe període de nostra història, queda fora de les bases i per tant serà penalitzat segons el previst.

3. Prenent les xifres de l'any anterior, fixem el màxim de participació en 21 falles.

4. S'obri un termini d'inscripció del 2 de novembre fins el 13 de gener.

5. Les 21 falles que participaren en la passada edició tenen lloc preferencial en cas d'estar interessades, devent inscriure's degudament amb l'aportació del formulari corresponent en qualsevol moment del termini.

6. Vençuda la data del termini, si n'hi han comissions que tenint la preferència no s'han inscrit degudament, s'entendrà que renuncien a la seua participació en la present edició i es procedirà a fer un sorteig entre les falles restants de nova participació que s'hagen inscrit amb antelació i dins del termini, escollint tantes falles com llocs lliures queden fins completar les 21 comissions previstes. Estes falles de nova participació tindran de temps fins al 20 de gener per a presentar el formulari d'inscripció.

7. Els premis de Conjunt passen a ser sis, mentres que els premis de Cant (tot i que és l'apartat obligatori) passaran a ser u per falla participant.

Recordem que per inscriure's degudament, cal enviar correu electrònic a estoreta@fallaplazadelarbol.es fent-ho constar expressament i presentar complimentat el formulari que s'adjunta al present correu, tenint en compte que les direccions electròniques han de ser les adequades per a comunicar-se en el successiu i que seran afegides i/o actualitzades a la base de dades que disposa esta comissió.

Per a qualsevol aclariment es podeu dirigir al correu abans citat.

Esperant vore-vos participar en la present edició, rebeu una salutació.