LVIII Edició Festival Concurs del Cant de l'Estoreta Velleta

Relació de Premis LVIII Edició Festival Concurs del Cant de l'Estoreta Velleta:

Premi al Cant:

1º RIPALDA - BENEFICÈNCIA - SANT RAMON
2º QUART - EXTRAMURS - VELÀZQUEZ
3º CARRER DE BAIX - MESÓ DE MORELLA
4º RIPALDA - SOGUERS
5º PLAÇA DEL NEGRET
6º DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO
7º PORTAL DE VALLDIGNA - SALINES
8º PLAÇA DE LA SANTA CREU
9º PLAÇA SANT BULT
10º SANT MIQUEL - PLAÇA VICENT IBORRA
11º PLAÇA DE L'ANGEL
12º SERRANS – PLAÇA DELS FURS
13º NORTE - DR. ZAMENHOF
14º PINTOR STOLZ - BURGOS
15º CARRER DE DALT - SANT TOMÀS
16º JOAQUIM COSTA - BURRIANA
17º MARQUES DE CARO - DR. CHIARRI
18º MURILLO – PALOMAR

Premi al Conjunt:

1º QUART - EXTRAMURS - VELÀZQUEZ (LEMA: MONUMENT AL MARQUES DE CAMP)
2º CARRER DE BAIX - MESÓ DE MORELLA (LEMA: LA BELLE EPOQUE VALENCIANA)
3º RIPALDA - SOGUERS (LEMA: LES ESSÈNCIES DE J. ROBILLARD)
4º RIPALDA - BENEFICÈNCIA - SANT RAMON (LEMA: OLIMPIADES VALENCIANES DE 1917)
5º DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO (LEMA: EL CANT DEU CONTINUAR)
6º NORTE - DR. ZAMENHOF (LEMA: MASCLETÀ L'HIMNE I L'EXPOSICIÓ REGIONAL DE VALÈNCIA DE 1909)

Premi al xiquet més típic:

1º JOSÉ CAMPO PÉREZ, QUART - EXTRAMURS - VELÀZQUEZ
2º AGUSTINA D'ARAGÓ, CARRER DE BAIX - MESÓ DE MORELLA
3º TARGETA DE VISITA, RIPALDA - SOGUERS
4º LA ESTRELLA DE LOS MARES, SERRANS – PLAÇA DELS FURS
5º BLASCO IBAÑEZ, DR.SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO
6º TOMÁS TRENOR i PALAVICINO, NORTE - DR. ZAMENHOF

Galardons Especials:

- Premi de la Diputació de València a la Falla PLAÇA RIPALDA - BENEFICÈNCIA - SANT RAMON
- Premi del Fundador Manuel Aliaga a la Falla MARQUES DE CARO - DR. CHIARRI
- Premi del Cofundador Manuel Jesús-María Baselgas a la Falla PLAÇA DE LA SANTA CREU
- Premi Artesanía Llobé a la Falla DR.SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO
- Premi Falla Plaça de l´Arbre a la Falla PLAÇA DEL NEGRET
- Premi al millor cant d'Onda Fallera a la Falla RIPALDA - BENEFICÈNCIA - SANT RAMON
- Premi Junta Municipal Ciutat Vella a la Falla SERRANS – PLAÇA DELS FURS

Jurat:

Rafael Solaz (Bibliògraf i croniste)
Joan Antoni Alapont (Lo Rat Penat)
Jose Luís Llisó (Archival)
Ricard Català (Asociació d'Estudis Fallers)
Daniela Gómez De Los Ángeles (FMIV 2018)
Joaquín Esteve i Galiana (Honorífic) Ana Cuesta (Periodista, Mantenidora FMV 2018)
José Miguel de Vicente (Junta Municipal Ciutat Vella)
Macarena Izquierdo Gutiérrez (La Joia Indumentaria)
Pedro Rodenas Fuentes (Junta Central Fallera)

Volem agrair a totes les comissions participants l'esforç realitzat per formar part del festival.
Moltes gràcies a totes.